PRODUCTINFO + VERKOOP
Sv HulpOvJ
Sr HulpOvJ
Wetteksten HulpOvJ
Sv+Sr Opsporingsambtenaar
Wetteksten Opsporingsambtenaar
Pv en Bewijsrecht
ACTUALITEITEN
Sv HulpOvJ
Sr HulpOvJ
Sv+Sr Opsp. ambt.
Pv en Bewijsrecht
KENNIS
Toetsen
Tips voor beoordelaars
Veel voorkomende misdrijven
Dwangmiddelen
Kennissessies

Afbeelding Zakboeken
Klik hier voor meer info (inhoudsopgaven, actualiteitenoverzichten, bestellen, enz.)!


Jurisprudentieoverzicht Politieacademie: einde nieuwsmail www.zakboekenpolitie.com

Sinds enige maanden is er een gratis tweewekelijks jurisprudentieoverzicht van de Politieacademie (Kennis & Onderzoek I Kennis en Informatieknooppunt, oftewel: het KIK). Met inmiddels duizenden abonnees.

Mede gelet op de uitstekende kwaliteit en omvang van dit jurisprudentieoverzicht is besloten de nieuwsmail www.zakboekenpolitie.com met onmiddellijke ingang te stoppen.

Een ieder (ook niet-politieambtenaren) kan het jurisprudentieoverzicht per mail ontvangen, u kunt zich opgeven via jurisprudentie@politieacademie.nl.

Uiteraard blijven berichten over de zakboeken (inclusief incidentele zeer belangrijke actua) gepost worden op www.facebook.com/zakboeken en getweet via www.twitter.com/zakboeken.

De vrijgekomen tijd wordt besteed aan het verder verbeteren van de zakboeken politie! En uiteraard de komende jaren aan het verwerken van de al in de steigers staande zeer omvangrijke vernieuwing van het Wetboek van strafvordering.

Begin september verschijnen de edities 2018 van de zakboeken:
  1. Volledig herzien
  2. Overzichtelijkheid vergroot
  3. Index vernieuwd
  4. Tekst vereenvoudigd
  5. En uiteraard geactualiseerd tot begin juli 2017!
Vriendelijke groeten
Mike Hoekendijk


Blauwe Parel Vakprijs


        E-mail auteur: mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com
Helaas geen vakvragen, tenzij!!

Auteur website en inhoud: mr. MGM Hoekendijk.
Voor eventuele (type)fouten, onjuistheden en/of onvolledigheden aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid
Verbetertips kunt u mailen aan mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com