PRODUCTINFO + VERKOOP
Sv HulpOvJ
Sr HulpOvJ
Wetteksten HulpOvJ
Sv+Sr Opsporingsambtenaar
Wetteksten Opsporingsambtenaar
Pv en Bewijsrecht
ACTUALITEITEN
Sv HulpOvJ
Sr HulpOvJ
Sv+Sr Opsp. ambt.
Pv en Bewijsrecht
NIEUWSMAIL
Info/Abonnement
Laatste mail
Oude mails
KENNIS
Toetsen
Tips voor beoordelaars
Veel voorkomende misdrijven
Dwangmiddelen
Kennissessies

Afbeelding Zakboeken
Klik hier voor meer info (inhoudsopgaven, actualiteitenoverzichten, bestellen, enz.)!


Laatste nieuwsmail (26 mei 2017)

 1. Zakboek Strafvordering voor de HulpOvJ
  1. Peilbaken (9.8)
 2. Zakboek Strafrecht voor de Politie
  1. (Ver)hinderen van en/of geweld tegen politieoptreden
  2. Samenscholing APV (Amsterdam, maar mogelijk ook van belang voor andere APV's)
  3. Opruiing (art. 131 Sr) (5.2)
  4. Mensensmokkel: beroep op niet strafbaarheid vanwege handelen op ideële en humanitaire gronden (art. 197a Sr) (7.19)
  5. Seksueel binnendringen bij verminderd bewustzijn (art. 243 Sr) (10.7)


Blauwe Parel Vakprijs

        E-mail auteur: mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com
Helaas geen vakvragen, tenzij!!

Auteur website en inhoud: mr. MGM Hoekendijk.
Voor eventuele (type)fouten, onjuistheden en/of onvolledigheden aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid
Verbetertips kunt u mailen aan mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com