PRODUCTINFO + VERKOOP
Klik hier
ACTUALITEITEN
Sv HulpOvJ
Sr HulpOvJ
Sv+Sr Opsp. ambt.
Pv en Bewijsrecht
NIEUWSMAIL
Info/Abonnement
Laatste mail
Oude mails
KENNIS
Dia's, toetsen, enz,
Tips voor beoordelaars
Veel voorkomende misdrijven
Dwangmiddelen
Kennissessies

Afbeelding Zakboeken
Klik hier voor meer info (inhoudsopgaven, actualiteitenoverzichten, bestellen, enz.)!


Laatste nieuwsmail (06 april 2017)

 1. Zakboek Strafvordering voor de HulpOvJ
  1. Geactualiseerde notitie bevoegdheden tot toegang/onderzoek voertuigen
  2. Inwerkingtreding wetswijziging minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten en bijbehorend Besluit per 01-04-17
  3. Inzet peilbaken op basis van art. 3 Politiewet (zonder bevel observatie maar met toestemming OvJ) (9.8)
  4. Onderzoek aan/in computers/smartphones/enz. (6.43)
  5. Onrechtmatige vergezelling art. 8 lid 2 Awbi bij binnentreden gevolgd door bewijsuitsluiting (7.3)
 2. Zakboek Strafrecht voor de Politie
  1. Poging verleiding <18-jarige tot ontucht: 'gesprek' overgenomen door vader slachtoffer. (art. 248a Sr) (10.13)Blauwe Parel Vakprijs
Voor juridisch coachend, verbindend en inspirerend vakmanschap!

Einde Tip van de Week en Misdrijf van de Maand
Na 15 jaar is er half maart 2016 een einde gekomen aan de Tip van de Week en het Misdrijf van de Maand. Zie voor nieuws en mogelijke tips voortaan alleen Facebook, Twitter en/of de Nieuwsmail.

        E-mail auteur: mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com
Helaas geen vakvragen, tenzij!!

Auteur website en inhoud: mr. MGM Hoekendijk.
Voor eventuele (type)fouten, onjuistheden en/of onvolledigheden aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid
Verbetertips kunt u mailen aan mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com