MEERKEUZETOETSEN
Auteur: MGM Hoekendijk www.zakboekenpolitie.com
Versie 01 mei 2017

Vooraf
 1. Meerkeuzetoets Blauwe Parel 2016: vragen en antwoorden.
 2. PowerPoint-presentaties Kennissessies MNL (incl. landelijke presentatie zeden).
 3. Vanwege tegenvallende belangstelling helaas geen PowerPoint-presentaties meer..... Mocht U in de (nabije) toekomst weer over de presentaties willen beschikken mail dan naar mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com. Afhankelijk van het aantal reacties zal later beslist worden of de omvangrijke tijdsbesteding die nodig is voor actualisering de moeite waard is.
Inleiding meerkeuzetoetsen
De auteur heeft als OvJ, docent en oud politieambtenaar ruim 40 jaar ervaring met opsporing en vervolging. Die ervaring heeft hij verwerkt in zijn boeken en in onderstaande toetsen.

De meerkeuzetoetsen zijn gebaseerd op de zakboeken politie en dus op de dagelijkse opsporings- en vervolgingspraktijk. In de stof zijn de meest voorkomende verbeterpunten verwerkt, u zult er zeker van leren. Als u de toetsen voldoende weet te scoren dan zal de juridische kwaliteit van uw werk v.w.b. de opsporing en verwerking van veel voorkomende misdrijven zeker voldoende zijn. Dat zal niet alleen de kwaliteit van werken verbeteren maar ook vertraging bij de verdere afhandeling van de strafzaak voorkomen en zelfs tijdwinst opleveren (minder werk opnieuw of alsnog moeten doen). En natuurlijk ook sepots en vrijspraken voorkomen.

De meerkeuzetoetsen zijn gebaseerd op de zakboeken
 1. Strafvordering voor de Hulpofficier
 2. Strafrecht voor de Hulpofficier
 3. Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar (nieuw zakboek)
 4. Proces-verbaal en bewijsrecht
De zakboeken zijn te bestellen bij www.wolterskluwer.com/politie (gratis verzending). De meerkeuzetoetsen kunnen ook gemaakt worden zonder over de zakboeken te beschikken.

Maken meerkeuzetoets
Hieronder staan links naar 17 meerkeuzetoetsen met in totaal 415 vragen. Met tevens per toets een afzonderlijke antwoordensleutel. Bij de antwoorden wordt soms ook een korte uitleg gegeven en altijd een verwijzing naar de van toepassing zijnde paragrafen uit het betreffende zakboek waarin het antwoord te vinden is. Tot slot wordt aan het einde van de antwoorden een normering gegeven.

Klik op een van onderstaande hyperlinks voor het maken van de toets van uw keuze. Noteer op papier telkens het volgens u juiste antwoord of print
bijgevoegd antwoordformulier uit om daar het volgens u juiste antwoord op aan te kruisen. Na het maken van de toets en het noteren van de antwoorden kunt u vervolgens de door u gemaakt toets corrigeren. Dat doet u door te klikken op de bij de vragen behorende hyperlink 'antwoorden'. Er kunnen uiteraard ook twee schermen geopend worden zodat vragen en antwoorden onder of naast elkaar bekeken kunnen worden.
 1. Algemeen: vragen + antwoorden
 2. Verdachte: vragen + antwoorden
 3. Vrijheid: vragen + antwoorden
 4. Kleding/lichaam: vragen + antwoorden
 5. Beslag: vragen + antwoorden
 6. Plaatsen: vragen + antwoorden
 7. Bijzondere opsporingsbevoegdheden: vragen + antwoorden
 8. Overige Bevoegdheden: vragen + antwoorden
 9. Bijzondere Wetten: vragen + antwoorden
 10. Overall 1 Strafvordering: vragen + antwoorden
 11. Overall 2 Strafvordering: vragen + antwoorden
 12. Overall 3 Strafvordering: vragen + antwoorden
 13. Overall 4 Strafvordering: vragen + antwoorden
 14. Veel voorkomende misdrijven overall 1: vragen + antwoorden
 15. Veel voorkomende misdrijven overall 2: vragen + antwoorden
 16. Zedenmisdrijven: vragen + antwoorden
 17. Proces-verbaal en Bewijsrecht: vragen + antwoorden
Verbeterpunten en wensen
Eventuele verbeterpunten en wensen ontvangt de auteur graag per mail:
mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com