Productinfo
Strafvordering HulpOvJ

ACTUALITEITEN
Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier
Editie 2018
www.zakboekenpolitie.com


De actualiteiten worden op volgorde van de paragrafen uit het zakboek weergegeven en betreffen de actualiteiten na de totstandkoming van de PAPIEREN editie 2018 (half juli 2017)Productinfo
Wetteksten HulpOvJ


LET OP: EINDE ACTUALITEITEN OP DEZE SITE?
De bezoekersaantallen zijn de laatste jaren gestaag gedaald. Dat zal mede veroorzaakt zijn door actualiteitenvoorzieningen op andere sites en de nieuwsbrieven van de Politieacademie. Vanwege die lage bezoekersaantallen overweeg ik (na bijna 20 jaar) te stoppen met de actualiteiten op deze site. Mocht U het daar niet mee eens zijn, mail mij dan waarom ik toch door zou moeten gaan: mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com.

KLIK OP ONDERSTAANDE TEKST VOOR VERVOLGTEKST

 1. Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 (verbeteringen in diverse wetten)
 2. Gewijzigde Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen
 3. Niet afgesloten lokfiets (2.3)
 4. Consultatie van andere advocaat dan voorkeursadvocaat (2.6)
 5. Mededeling rechtsbijstand aan niet-aangehouden verdachte (art. 27c,2 Sv) (2.6)
 6. Ruisstrategie (2.8)
 7. Bronbescherming in strafzaken (journalist / publicist) (3.18)
 8. Verschoningsrecht: ook gegevens (3.18)
 9. Verschoningsrecht: 112 melding en communicatie tussen melder en centralist (3.18)
 10. Omvang verschoningsrecht van een arts (3.18)
 11. Verschoningsrecht: camerabeelden van wachtruimte en toegangspaden tot afdeling spoedeisende hulp ziekenhuis (3.18)
 12. Legitimatieplicht ambtenaar (art. 2 Ambtsinstructie) (3.28)
 13. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ter vervanging Wpb) met bijbehorende wetsvoorstellen (nieuwe concept paragraaf 3.33)
 14. Plaatsen duim verdachte op smartphone (ter ontgrendeling). (4.30)
 15. Wetswijziging Veiligheids-, vervoers- en insluitingsfouillering (nieuwe concept paragrafen 5.4 en 5.5)
 16. Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (5.13)
 17. Omvang ontnemingsvordering op zitting (art. 511e Sr) (6.18)
 18. Onderzoek aan/in computers/smartphones/enz. (6.43)
 19. Gebruik peilbaken: stelselmatige observatie? (9.8)
 20. Inzet infiltrant (9.9)
 21. Undercover stelselmatig inwinnen van informatie (art. 126j Sv) (9.11)
 22. Nieuw art. 126nda (vordering opsporingsambtenaar van gegevens gemaakt met beveiligingscamera's) (9.18)
 23. Selectie verkeerscontrole op basis kenteken (11.3)
 24. Inbrekerswerktuigen. Gebruik toezichthoudende bevoegdheden Awb niet voor opsporing/vervolging (11.5)!
 25. Wetswijziging begeleid rijden en wijziging Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer i.v.m. enkele technische aanpassingen (11.7 e.v.).