Productinfo
Strafvordering HulpOvJ

ACTUALITEITEN
Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier
Editie 2018
www.zakboekenpolitie.com


De actualiteiten worden op volgorde van de paragrafen uit het zakboek weergegeven en betreffen de actualiteiten na de totstandkoming van de PAPIEREN editie 2018 (half juli 2017)Productinfo
Wetteksten HulpOvJ


KLIK OP ONDERSTAANDE TEKST VOOR VERVOLGTEKST

 1. Gewijzigde Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen
 2. Niet afgesloten lokfiets (2.3)
 3. Consultatie van andere advocaat dan voorkeursadvocaat (2.6)
 4. Mededeling rechtsbijstand aan niet-aangehouden verdachte (art. 27c,2 Sv) (2.6)
 5. Ruisstrategie (2.8)
 6. Verschoningsrecht: ook gegevens (3.18)
 7. Verschoningsrecht: 112 melding en communicatie tussen melder en centralist (3.18)
 8. Omvang verschoningsrecht van een arts (3.18)
 9. Verschoningsrecht: camerabeelden van wachtruimte en toegangspaden tot afdeling spoedeisende hulp ziekenhuis (3.18)
 10. Legitimatieplicht ambtenaar (art. 2 Ambtsinstructie) (3.28)
 11. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ter vervanging Wpb) met bijbehorende wetsvoorstellen (nieuwe concept paragraaf 3.33)
 12. Plaatsen duim verdachte op smartphone (ter ontgrendeling). (4.30)
 13. Wetswijziging Veiligheids-, vervoers- en insluitingsfouillering (nieuwe concept paragrafen 5.4 en 5.5)
 14. Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (5.13)
 15. Omvang ontnemingsvordering op zitting (art. 511e Sr) (6.18)
 16. Onderzoek aan/in computers/smartphones/enz. (6.43)
 17. Inzet infiltrant (9.9)
 18. Undercover stelselmatig inwinnen van informatie (art. 126j Sv) (9.11)
 19. Nieuw art. 126nda (vordering opsporingsambtenaar van gegevens gemaakt met beveiligingscamera's) (9.18)
 20. Wetswijziging begeleid rijden en wijziging Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer i.v.m. enkele technische aanpassingen.
 21. Inbrekerswerktuigen. Gebruik toezichthoudende bevoegdheden Awb niet voor opsporing/vervolging (11.5)!