Productinfo
Sv en Sr Opsp. ambt.

ACTUALITEITEN
Zakboek Strafvordering en Strafrecht
voor de
Opsporingsambtenaar
Editie 2018
www.zakboekenpolitie.comProductinfo
Wetteksten Opsp. ambt.

Zie voor de actualiteiten bij dit zakboek SvSr de actualiteiten vermeld bij de zakboeken Sv en Sr voor de Hulpofficier. Zomer 2018 zal beslist worden welke actua in dit zakboek SvSr verwerkt zullen worden.