Productinfo Pv en Bewijsrecht

ACTUALITEITEN
Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht
Editie 2017-2018
www.zakboekenpolitie.com


De actualiteiten worden op volgorde van de paragrafen uit het zakboek weergegeven (voorafgegaan door mogelijke algemene punten) en betreffen de actualiteiten na de totstandkoming van de PAPIEREN editie 2017-2018 (eind juni 2016).

Dit onderdeel van de site wordt bijgewerkt door mr. R.T.J. van Dartel.Productinfo Pv en Bewijsrecht


 1. Kwaliteitsstandaard procesdossier VVC
 2. Beleidsregels buitengewoon opsporingsambtenaar aangepast (3.4)
 3. Terughoudendheid bij de strafrechtelijke beoordeling van opsporingshandelingen van politieagenten in functie (6.20)
 4. Wetswijziging recht op toegang tot advocaat in strafprocedures, enz. (Stb. 2016/475) (6.24)
 5. Wetswijziging Sv en enige andere wetten i.v.m. aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen (Stb. 2016/476) (6.24)
 6. Beleidsbrief PG's: vertrouwenspersoon bij minderjarige verdachte + Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor en bijbehorende beleidsbrief vervallen (6.24)
 7. Rechtbank noemt beoordelingscriteria bij herkenning personen van camerabeelden (7.30)
 8. Hof noemt beoordelingscriteria bij herkenning personen van camerabeelden (7.30)
 9. Voeging screenshots in dossier onvoldoende (7.30)
 10. Vrijspraak voor rijden tijdens ontzegging en met ongeldig verklaard rijbewijs (7.42)
 11. Alternatief scenario kan niet worden uitgesloten, maar is niet aannemelijk geworden (10.2)
 12. Eigen waarneming rechter (10.8)
 13. Leugenachtige verklaring verdachte (10.9.7)
 14. Leugenachtige verklaring getuige/medeverdachte (10.10)
 15. Overzichtsarrest motivering getuigenverzoeken (10.10)
 16. Inwerkingtreding wetswijziging minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten en bijbehorend Besluit per 01-04-17 (11)
 17. Bewijskracht enkelvoudige en meervoudige fotoconfrontatie (16)
 18. Inwerkingtreding wetswijziging digitale processtukken Strafvordering en bijbehorende Besluiten (19)