Productinfo
Strafrecht HulpOvJ

ACTUALITEITEN
Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier
Editie 2018
www.zakboekenpolitie.com


De actualiteiten worden op volgorde van de paragrafen uit het zakboek weergegeven en betreffen de actualiteiten na de totstandkoming van de PAPIEREN editie 2018 (half juli 2017)Productinfo
Wetteksten HulpOvJ


KLIK OP ONDERSTAANDE TEKST VOOR VERVOLGTEKST

 1. Voorwaardelijk opzet: schieten op auto (2.8)
 2. Medeplegen poging moord (3.9)
 3. Plaatsen opname/aftap/afluisterapparatuur (art. 139d Sr) (5.18)
 4. Grafschennis (art. 149 Sr) (5.26)
 5. Hennepkwekerij: verijdelen veiligheidsmaatregelen elektriciteitswerk (art. 161bis Sr) (6.5)
 6. Vernieling, enz. elektriciteitswerk (art. 161bis Sr): levensgevaar (6.5)
 7. Belemmeren ambtshandeling politie (uitschrijven bekeuring) (art. 184 Sr) (7.9)
 8. Hulp aan dader van misdrijven (art. 189 Sr) (7.15)
 9. Aanmatiging van rechten (art. 189 Sr) (7.17)
 10. Vals geld: oogmerk uitgeven (art. 208 Sr e.v.) (8.2)
 11. Bescherming jeugdigen <16 jaar (art. 240a Sr): vertonen (10.4)
 12. Poging grooming (art. 248e Sr) (10.17)
 13. Iemand die zich als patient of client aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd (art. 249 lid 2 sub 3 Sr) (10.19)
 14. Belediging openbaar gezag: gedurende of ter zake van de recht-matige uitoefening van zijn bediening (art. 267 Sr) (11.6)
 15. Belediging openbaar gezag (art. 267 Sr) (11.6)
 16. Onttrekking van minderjarige aan instelling (12.4)
 17. Bedreiging (art. 285 Sr) (12.9)
 18. Spugen geen mishandeling (art. 300 Sr) (14.1)
 19. Mishandeling: levensgezel (art. 304 Sr) (14.5)
 20. Ouderlijk tuchtigingsrecht / mishandeling kind door ouder (art. 304 Sr)(14.5)
 21. Diefstal: res nullius (art. 310 Sr) (15.1)
 22. Oplichting: samenweefsel van verdichtsels (meerdere leugens) (art. 326 Sr) (18.1)
 23. Witwassen: afkomstig uit enig misdrijf (art. 420bis Sr) (21.2)
 24. Strafbepaling art. 11 Opiumwet (misdrijf of overtreding?) (23.12)
 25. Bewijs voor verboden stof Opiumwet (23.18)
 26. Creditcardmes: blank wapen (WWM) (24.3)
 27. WWM: sprekende gelijkenis: extra eis lucht-, gas- of veerdrukwapens (24.15)
 28. Roekeloosheid (art. 175 WVW) (25.13)