Productinfo
Strafrecht HulpOvJ

ACTUALITEITEN
Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier
Editie 2018
www.zakboekenpolitie.com


De actualiteiten worden op volgorde van de paragrafen uit het zakboek weergegeven en betreffen de actualiteiten na de totstandkoming van de PAPIEREN editie 2018 (half juli 2017)Productinfo
Wetteksten HulpOvJ


LET OP: EINDE ACTUALITEITEN OP DEZE SITE?
De bezoekersaantallen zijn de laatste jaren gestaag gedaald. Dat zal mede veroorzaakt zijn door actualiteitenvoorzieningen op andere sites en de nieuwsbrieven van de Politieacademie. Vanwege die lage bezoekersaantallen overweeg ik (na bijna 20 jaar) te stoppen met de actualiteiten op deze site. Mocht U het daar niet mee eens zijn, mail mij dan waarom ik toch door zou moeten gaan: mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com.

KLIK OP ONDERSTAANDE TEKST VOOR VERVOLGTEKST

 1. Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 (verbeteringen in diverse wetten)
 2. Voorwaardelijk opzet: schieten op auto (2.8)
 3. Medeplegen poging moord (3.9)
 4. Medeplegen art. 6 WVW: eindoordeel HR Nijmeegse scooterzaak (3.9)
 5. Poging medeplegen woninginbraak door drie verdachten met onopgehelderde rolverdeling (3.9)
 6. Daderschap publiekrechtelijke rechtspersonen (3.15)
 7. Zwaar lichamelijk letsel (4.4)
 8. Verspreiding discriminatie (art. 137e Sr) (art. 137e Sr) (5.9)
 9. Kraken: gebouw (art. 138a Sr) (5.14)
 10. Kraken: beeindigd gebruik (art. 138a Sr) (5.14)
 11. Plaatsen opname/aftap/afluisterapparatuur (art. 139d Sr) (5.18)
 12. Openlijk geweld (5.22)
 13. Grafschennis (art. 149 Sr) (5.26)
 14. Onttrekken van lijk aan nasporing (art. 151 Sr) (5.27)
 15. Hennepkwekerij: verijdelen veiligheidsmaatregelen elektriciteitswerk (art. 161bis Sr) (6.5)
 16. Vernieling, enz. elektriciteitswerk (art. 161bis Sr): levensgevaar (6.5)
 17. Belemmeren ambtshandeling politie (uitschrijven bekeuring) (art. 184 Sr) (7.9)
 18. Hulp aan dader van misdrijven (art. 189 Sr) (7.15)
 19. Aanmatiging van rechten (art. 189 Sr) (7.17)
 20. Vals geld: oogmerk uitgeven (art. 208 Sr e.v.) (8.2)
 21. Bescherming jeugdigen <16 jaar (art. 240a Sr): vertonen (10.4)
 22. Verleiding van <18jarige tot ontucht: bewegen (art. 248a Sr) (10.13)
 23. Seksuele corruptie (art. 248d Sr): ontuchtig oogmerk (art. 248a Sr) (10.16)
 24. Poging grooming (art. 248e Sr) (10.17)
 25. Iemand die zich als patient of client aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd (art. 249 lid 2 sub 3 Sr) (10.19)
 26. Koppelarij (bevorderen) (art. 250 Sr)
 27. Smaadschrift (art. 261 Sr) (11.2)
 28. Belediging openbaar gezag: gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening (art. 267 Sr) (11.6)
 29. Belediging openbaar gezag (art. 267 Sr) (11.6)
 30. Mensenhandel, lid 1 onder 5 (art. 273f Sr) (12.2)
 31. Onttrekking van minderjarige aan instelling (12.4)
 32. Bedreiging (art. 285 Sr) (12.9)
 33. Belaging: klachttermijn (art. 285b Sr)(12.1)
 34. Spugen geen mishandeling (art. 300 Sr) (14.1)
 35. Mishandeling: levensgezel (art. 304 Sr) (14.5)
 36. Mishandeling: echtgenoot (art. 304 Sr) (14.5)
 37. Ouderlijk tuchtigingsrecht / mishandeling kind door ouder (art. 304 Sr)(14.5)
 38. Diefstal: res nullius (art. 310 Sr) (15.1)
 39. Tanken zonder betaling (art. 310 Sr) (15.1)
 40. Oplichting: samenweefsel van verdichtsels (meerdere leugens) (art. 326 Sr) (18.1)
 41. Oplichting: samenweefsel van verdichtsels en listige kunstgrepen (verzwijgen) (art. 326 Sr) (18.1)
 42. Witwassen: afkomstig uit enig misdrijf (art. 420bis Sr) (21.2)
 43. Strafbepaling art. 11 Opiumwet (misdrijf of overtreding?) (23.12)
 44. Vergemakkelijking illegale hennepteelt (art. 11a Opiumwet) (23.13)
 45. Bewijs voor verboden stof Opiumwet (23.18)
 46. Creditcardmes: blank wapen (WWM) (24.3)
 47. WWM: sprekende gelijkenis: extra eis lucht-, gas- of veerdrukwapens (24.15)
 48. WWM: Speelgoedrichtlijn (Richtlijn 2009/48/EG) (24.15)
 49. Roekeloosheid (art. 175 WVW) (25.13)