Productinfo
Strafrecht HulpOvJ

ACTUALITEITEN
Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier
Editie 2018
www.zakboekenpolitie.com


De actualiteiten worden op volgorde van de paragrafen uit het zakboek weergegeven (voorafgegaan door mogelijke algemene punten) en betreffen de actualiteiten na de totstandkoming van de PAPIEREN editie 2018 (half juli 2017)

Tijdelijk is hieronder ook nog de tabel met de actualiteiten behorende bij de zakboeken editie 2017 opgenomen.Productinfo
Wetteksten HulpOvJ


KLIK OP ONDERSTAANDE TEKST VOOR VERVOLGTEKST

 1. Plaatsen opname/aftap/afluisterapparatuur (art. 139d Sr) (5.18)
 2. Grafschennis (art. 149 Sr) (5.26)
 3. Hulp aan dader van misdrijven (art. 189 Sr) (7.15)
 4. Aanmatiging van rechten (art. 189 Sr) (7.17)
 5. Bescherming jeugdigen <16 jaar (art. 240a Sr) (10.4)
 6. Belediging openbaar gezag (art. 267 Sr) (11.6)
 7. Spugen geen mishandeling (art. 300 Sr) (14.1)
 8. Creditcardmes: blank wapen (24.3)

Productinfo
Strafrecht HulpOvJ

ACTUALITEITEN
Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier
Editie 2017
www.zakboekenpolitie.com


De actualiteiten worden op volgorde van de paragrafen uit het zakboek weergegeven (voorafgegaan door mogelijke algemene punten) en betreffen de actualiteiten na de totstandkoming van de PAPIEREN editie 2017 (eind juli 2016)Productinfo
Wetteksten HulpOvJ


KLIK OP ONDERSTAANDE TEKST VOOR VERVOLGTEKST

 1. Gewijzigd wetsvoorstel Computercriminaliteit III
 2. Vervolging schietende politiemensen: noodweer(exces) / putatief noodweer? (2.14)
 3. Voorbeeld strafbare voorbereiding (3.3)
 4. Opruiing (art. 131 Sr) (5.2)
 5. Mein Kampf: in voorraad hebben van enkele antiquarische exemplaren (art. 137e Sr) (5.9)
 6. Beeindigd gebruik (kraken, art. 138a Sr) (5.14)
 7. Openlijk geweld: in vereniging / nauwe en bewuste samenwerking (5.22)
 8. Grafschennis: graf (5.26)
 9. Samenscholing APV (Amsterdam, maar mogelijk ook van belang voor andere APV's)
 10. Verhaal kosten politie n.a.v. valse aangifte (art. 188 Sr) (7.14)
 11. Mensensmokkel: beroep op niet strafbaarheid vanwege handelen op ideële en humanitaire gronden (art. 197a Sr) (7.19)
 12. Kinderporno: jonger dan 18 jaar (10.5)
 13. Kinderporno: uitleg van 'zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang verschaffen tot kinderporno' (art. 240b Sr) (10.5)
 14. Seksueel binnendringen bij verminderd bewustzijn (art. 243 Sr)(10.7)
 15. Gangbang met 15-jarig meisje (art. 245 Sr) (10.9).
 16. Poging verleiding <18-jarige tot ontucht: 'gesprek' overgenomen door vader slachtoffer. (art. 248a Sr) (10.13).
 17. Ontucht met prostituee 16-18j: geen afwezigheid van alle schuld / dwaling t.a.v. leeftijd (art. 248b Sr) (10.14).
  Taakstrafverbod (22b Sr).
 18. Seksuele corruptie (art. 248d Sr): seksuele handelingen niet gelijk aan ontuchtige handelingen (10.16)
 19. Smaad: kennelijk doel om aan bepaald feit ruchtbaarheid te geven (art. 270 Sr) (11.2)
 20. Belediging van een ambtenaar in functie door middel van het dragen van een T-shirt met beledigend opschrift (ACAB) (art. 267 Sr) (11.6)
 21. Oplichting: overzichtsarrest HR (art. 326 Sr) (18.1)
 22. Vernieling: onbruikbaar maken (urineren in politiecel) (19.2)
 23. Wetswijziging aanpassing witwaswetgeving met eenvoudig witwassen per 01-01-2017 (art. 420bis Sr e.v.) (21.3 en 21.6)
 24. Witwassen: overzichtsarrest HR (art. 420bis Sr e.v.) (21.1 e.v.)
 25. Vrijspraak voor rijden tijdens ontzegging en met ongeldig verklaard rijbewijs (25.7)