VAKVRAGEN

Ik begrijp heel goed dat aan de beantwoording van vakvragen grote behoefte is. Het project 'kwaliteit politie - OM' heeft dat nog extra aangewakkerd. Maar.......... ik zou door het behandeling nemen van alle vakvragen niet meer van mijn werkkamer afkomen en zelfs niet meer aan het actualiseren van mijn zakboeken, website, enz. toekomen. Dat lijkt mij niet de bedoeling.

Voor het beantwoorden van vakvragen maak ik n uitzondering: mocht een vraag van belang zijn voor toekomstige edities van mijn zakboeken en/of onderdelen van deze website, dan zal ik de vraag wl in behandeling nemen (en de vragensteller belonen met een gratis zakboek).

Ervaring heeft mij overigens geleerd dat nogal wat antwoorden op vakvragen terug te vinden zijn in de zakboeken. Een goed gebruik van de inhoudsopgave en de index kunnen bij het zoeken naar een antwoord helpen. Eerst in de boeken kijken dus!

Ik dank U voor het door U in mij gestelde vertrouwen en hoop op begrip voor mijn standpunt.

Vriendelijke groet,
Mike Hoekendijk