VOORWOORD / ACTUAOVERZICHT / INHOUDSOPGAVE
Sv HulpOvJ  /  Sr HulpOvJ
Wetteksten HulpOvJ
SvSr Opsp. ambt.
Wetteksten Opsp. ambt.
Proces-verbaal en Bewijsrecht
ACTUA NA PAPIEREN EDITIE 2022
Sv HulpOvJ
Sr HulpOvJ
KENNIS
Meerkeuzetoetsen

VERKOOP
WoltersKluwerShop

ZAKBOEKEN POLITIE 2022
Handzame zakboeken met overzichtelijke, actuele en betrouwbare informatie voor de dagelijkse praktijk. De boeken helpen bij het beter en sneller afwerken van strafzaken en gebruik voorkomt ook onnodig herstelwerk en vertraging. Ook veel gebruikt door specialisten in de opsporing, advocaten, officieren van justitie en rechters.

Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken


Geactualiseerd tot 20 januari 2022
Zakboek Pv verschijnt tweejaarlijks, volgende editie maart 2023

Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier
Bespreking van de belangrijkste dwangmiddelen uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten (zoals de WVW, WWM, Opiumwet, Wahv en de Awb). Met heel veel praktische voorbeelden uit de jurisprudentie, handige stappenschema’s en tabellen.

Zakboek Strafrecht voor de Hulpofficier
Bespreking van de meest voorkomende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van strafrecht, de Opiumwet, de WWM en de WVW. Met heel veel praktische voorbeelden uit de jurisprudentie.

Zakboek Wetteksten voor de Hulpofficier
Actuele wet- en regelgeving van belang voor de hulpofficier of specialist in de opsporing. Het zakboek vormt een aanvulling op de zakboeken Strafvordering en Strafrecht voor de Hulpofficier. Met paragraafverwijzingen bij de wetteksten en overige regelgeving naar de bespreking in de zakboeken Strafvordering of Strafrecht.

Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar
Afgeslankte versie van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier en Strafrecht voor de Hulpofficier. Zowel strafvordering als strafrecht worden praktisch, overzichtelijk en in helder taalgebruik samengevat. Naslagwerk bij de studie en dagelijkse werkzaamheden. Met heel veel praktische voorbeelden uit de jurisprudentie.

Zakboek Wetteksten voor de Opsporingsambtenaar
Actuele wet- en regelgeving van belang voor de opsporingsambtenaar. Het zakboek vormt een aanvulling op het zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar. Met paragraafverwijzingen bij de wetteksten en overige regelgeving naar de bespreking in het zakboek Strafvordering en Strafrecht.

Verwerkte actualiteiten in de edities 2022

Wet- en regelgeving Strafvordering en Strafrecht
 • Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit (met o.m. strafbaarstelling wederrechtelijk verblijf op besloten plaats voor distributie/opslag/overslag goederen (art. 138aa Sr) en strafverzwaring bedreiging (art. 285 Sr).
 • Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (inwerkingtreding in 2022 verwacht), met daarin o.m. een strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak (art. 42 Sr) en een nieuwe strafbepaling (schuldschending geweldsinstructie: art. 372 Sr).
 • Uitbreiding vh-misdrijven, aanhouden voorwaardelijk invrijheidgestelde.
 • Wet dieren (mishandeling / verzorging onthouden / bevoegdheden).
 • Fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen (art. 80septies, 138b, 138c, 139d, 232, 234 en 248 Sr).
 • Misbruik prostituee (slachtoffer mensenhandel) (art. 273g Sr).
Jurisprudentie Strafvordering
 • Verborgen ruimte in auto.
 • Gevolgen niet opmaken pv of opsporing niet volledig vermelden in pv.
 • Huiselijk geweld (verplichtingen overheid).
 • Toepassingsbereik art. 36e lid 3 Sr (ontneming wederrechtelijk voordeel).
 • Biometrisch ontgrendelen smartphone verdachte.
 • Vordering gegevensverstrekking op basis van art. 126n Sv.
 • Controle of opsporing (Awb en APV’s / inbrekerswerktuigen).
 • Etnisch profileren.
 • Wahv (met o.m. staandehouding / privétijd).
 • Enz.
Jurisprudentie Strafrecht
 • Computervredebreuk/valse sleutel (inloggegevens gebruiken voor ander doel dan waarvoor ter beschikking gesteld).
 • Deelneming aan voortzetting verboden organisatie.
 • Poging ambtsdwang (plaatsing foto undercoveragenten met begeleidende teksten op Twitter).
 • Bemoeilijken ambtsverrichting (filmen).
 • Zedenmisdrijven (dwingen/gewoonte/verminderd bewustzijn/werkzaam in gezondheids- of maatschappelijke zorg).
 • Mensenhandel (uitbuiting minderjarige kinderen door gebruik bij diefstallen).
 • Witwassen (afkomstig uit misdrijf; bitcoins).
 • Opiumwet (aanwezig/voorhanden hebben).
 • WWM (vleesmessen).
 • Enz.
Zakboek Pv en Bewijsrecht (geen nieuwe editie 2022, verschijnt tweejaarlijks)
 • Redenen van wetenschap.
 • Opnemen afbeeldingen in pv.
 • Strafvermindering na geweldsaanwending.
 • Inlichten over verdenking.
 • Bewijs heling en proceshouding.
 • Verhoor zonder tolk op straat.
 • Toetsing afspraken met kroongetuige.
 • Steunbewijs.
 • Schakelbewijs.
 • Tegenonderzoek.
 • Confrontatie.
 • Enz.


Verbetertips zakboeken

Verbetertips voor de zakboeken kunt U mailen naar de auteur mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com. Tips die verwerkt worden in de zakboeken worden tot nader order beloond met een gratis zakboek naar keuze (incl. verzending)!

Vakvragen
Vakvragen moeten geanonimiseerd zijn en niet in strijd met het beroepsgeheim gemaild worden. Vakvragen worden alleen beantwoord voor zover deze van belang zijn voor de zakboeken. Wordt het antwoord ook verwerkt in de zakboeken dan kan de vragensteller als dank een gratis zakboek krijgen (incl. verzending). Ervaring heeft overigens geleerd dat nogal wat antwoorden op vakvragen terug te vinden zijn in de zakboeken. Een goed gebruik van de inhoudsopgave en de index kunnen bij het zoeken naar een antwoord helpen. Eerst in de boeken kijken dus!

        E-mail auteur: mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com

Auteur website en inhoud: mr. MGM Hoekendijk.
Voor eventuele (type)fouten, onjuistheden en/of onvolledigheden aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid.