PRODUCTINFO
Sv HulpOvJ     Sr HulpOvJ
Wetteksten HulpOvJ
SvSr Opsp. ambt.
Wetteksten Opsp. ambt.
Proces-verbaal
ACTUA NA LAATSTE PAPIEREN EDITIE
Sv HulpOvJ
Sr HulpOvJ

VERKOOP
WoltersKluwerShop
KENNIS
Meerkeuzetoetsen
Info Blauwe Parel
Vragen Blauwe Parel 2016 t/m 2018


ZAKBOEKEN EDITIE 2019

Wilt U strafzaken beter en sneller afwerken en onnodig herstelwerk en vertraging bij de verdere afhandeling voorkomen?
Gebruik dan de zakboeken politie: handzame uitgaven met overzichtelijke, actuele en betrouwbare informatie die u in uw dagelijkse praktijk nodig heeft. Ook veel gebruikt door specialisten in de opsporing, advocaten, officieren van justitie en rechters.

Afbeelding Zakboeken

Geactualiseerd tot 21 januari 2019
Productinfo en verkoop

ZAKBOEKEN DIGITAAL TE RAADPLEGEN VIA KENNISSITE POLITIE (KOMPOL)
Alle zakboeken zijn voor de politie en justitie digitaal te raadplegen via de interne kennissystemen (links naar Navigator van WoltersKluwer). Uiteraard maandelijks geactualiseerd (met uitzondering van het zakboek Pv en Bewijsrecht).

WETSWIJZIGING HERWAARDERING STRAFBAARSTELLING ACTUELE DELICTSVORMEN
Kort overzicht wetswijziging en bespreking strafbaarstelling hinderen hulpverlener (art. 426ter Sr)

AANVULLENDE BESPREKING WETSWIJZIGING COMPUTERCRIMINALITEIT III
Kort na verschijning van de zakboeken 2019 werd bekend dat de wetswijziging Computercriminalteit III op 01 maart 2019 in werking zou treden. Uiteraard is de wetswijziging in de maandelijks geactualiseerde versies van de zakboeken in Navigator van WoltersKluwer verwerkt. Voor de gebruikers van de papieren zakboeken zijn onderdelen van de aangepaste bespreking in een apart bestand verwerkt, klik daarvoor op bovenstaande link. Het bestand kan geprint en in de zakboeken gevoegd worden.

VERBETERTIPS ZAKBOEKEN
Verbetertips voor de zakboeken kunt U mailen naar de auteur mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com. Tips die verwerkt worden in de zakboeken worden tot nader order beloond met een gratis zakboek naar keuze (incl. verzending)!

VAKVRAGEN
Vakvragen moeten geanonimiseerd zijn en niet in strijd met het beroepsgeheim gemaild worden. Vakvragen worden alleen beantwoord voor zover deze van belang zijn voor de zakboeken. Wordt het antwoord ook verwerkt in de zakboeken dan kan de vragensteller als dank een gratis zakboek krijgen (incl. verzending). Ervaring heeft overigens geleerd dat nogal wat antwoorden op vakvragen terug te vinden zijn in de zakboeken. Een goed gebruik van de inhoudsopgave en de index kunnen bij het zoeken naar een antwoord helpen. Eerst in de boeken kijken dus!

        E-mail auteur: mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com

Auteur website en inhoud: mr. MGM Hoekendijk.
Voor eventuele (type)fouten, onjuistheden en/of onvolledigheden aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid.