PRODUCTINFO
Sv HulpOvJ
Sr HulpOvJ
Wetteksten HulpOvJ
SvSr Opsp. ambt.
Wetteksten Opsp. ambt.
Proces-verbaal en Bewijsrecht
ACTUA NA LAATSTE PAPIEREN EDITIE
Sv HulpOvJ
Sr HulpOvJ

VERKOOP
WoltersKluwerShop
KENNIS
Meerkeuzetoetsen
Info Blauwe Parel
Vragen Blauwe Parel 2016 t/m 2019


ZAKBOEKEN POLITIE 2020
Wilt U strafzaken beter en sneller afwerken en onnodig herstelwerk en vertraging bij de verdere afhandeling voorkomen?
Gebruik dan de zakboeken politie: handzame uitgaven met overzichtelijke, actuele en betrouwbare informatie die u in uw dagelijkse praktijk nodig heeft. Ook veel gebruikt door specialisten in de opsporing, advocaten, officieren van justitie en rechters.

Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken Afbeelding Zakboeken

Geactualiseerd tot 23 januari 2020 (zakboek Pv en Bewijsrecht tot januari 2019)

Verwerkte wetgeving

- Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten (roekeloosheid, art. 5 WVW, nieuw art. 5a WVW: zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen, wijziging strafbaarstellingen art. 175 WVW e.v., vh-regeling aangepast)
- Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen (met o.m. hinderen hulpverlener, misbruik seksueel beeldmateriaal, heling gegevens, wijziging strafverzwarende omstandigheden diefstal)
- Verruiming strafbaarstelling grooming / verleiden minderjarige tot ontucht
- Strafbaarstelling verboden voorwerpen brengen binnen inrichting
- Herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
- Zorg en dwang (Wet Bopz vervallen)
- enz. enz.

Verwerkte jurisprudentie
Consultatie- en verhoorbijstand, tolk en vertaling, bronbescherming journalist, geweldsmonopolie, geweldgebruik door politie, burgeraanhouding met geweld, veiligheidsfouillering, plaatsen duim verdachte op smartphone, pseudoverkoop, undercover stelselmatig inwinnen van informatie (Posbank-zaak: 'mr. Big'-methode), strotten ter ibn en voor veiligheid verdachte, mishandeling, huisvredebreuk, computervredebreuk, openlijk geweld, plofkraak, wederspannigheid, zedenmisdrijven, belediging, mensenhandel, beïnvloeding getuige, witwassen, hennepteelt, WWM (speelgoedrichtlijn), art. 5 en 6 WWM, enz. enz.

Klik hier voor productinfo en verkoop

19-12-20: verderaangescherpt: APV’s: controle op inbrekerswerktuigen
Klik hier voor herschreven paragraaf papieren zakboeken Sv HulpOvJ en SrSv Opsporingsambtenaar 2021.
Binnenkort ook verwerkt in de digitale edities op Navigator (internet) van WoltersKluwer.

Verbetertips zakboeken
Verbetertips voor de zakboeken kunt U mailen naar de auteur mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com. Tips die verwerkt worden in de zakboeken worden tot nader order beloond met een gratis zakboek naar keuze (incl. verzending)!

Vakvragen
Vakvragen moeten geanonimiseerd zijn en niet in strijd met het beroepsgeheim gemaild worden. Vakvragen worden alleen beantwoord voor zover deze van belang zijn voor de zakboeken. Wordt het antwoord ook verwerkt in de zakboeken dan kan de vragensteller als dank een gratis zakboek krijgen (incl. verzending). Ervaring heeft overigens geleerd dat nogal wat antwoorden op vakvragen terug te vinden zijn in de zakboeken. Een goed gebruik van de inhoudsopgave en de index kunnen bij het zoeken naar een antwoord helpen. Eerst in de boeken kijken dus!

        E-mail auteur: mgmhoekendijk@zakboekenpolitie.com

Auteur website en inhoud: mr. MGM Hoekendijk.
Voor eventuele (type)fouten, onjuistheden en/of onvolledigheden aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid.