ANTWOORDEN DWANGMIDDELEN ALGEMEEN

Zakboek Strafvordering voor de HulpOvJ hoofdstuk 3
of
Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar hoofdstuk 3

Auteursrechten voorbehouden www.zakboekenpolitie.com

 

1.             Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 3.1 en 3.29.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.1 (schadevergoeding niet in zakboek opsporingsambtenaar).

2.             Het juiste antwoord is a.

Zakboek hulpOvJ 3.8.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.8.

3.             Het juiste antwoord is c.

Aan bewijsuitsluiting worden door de HR strenge eisen gesteld. Bewijsuitsluiting is uitsluitend mogelijk als door de onrechtmatige bewijsgaring een belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden.

Zakboek hulpOvJ 3.9 en 3.12.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.9, 3.12 niet in zakboek opsporingsambtenaar.

4.             Het juiste antwoord is d.

Zakboek hulpOvJ 3.1 en 3.3.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.1 en 3.3.
Let op: vrijheidsbenemende dwangmiddelen mogen niet met toestemming worden toegepast, voor afname van celmateriaal voor DNA-onderzoek en bloedonderzoek bij rijden onder invloed gelden aparte regels en gegevens dienen als regel gevorderd te worden.

5.             Het juiste antwoord is b.

Zakboek hulpOvJ 3.43 en 3.46.
Zakboek opsporingsambtenaar: stelling I: niet in zakboek, stelling II: 3.31.

6.             Het juiste antwoord is a.

Dit lijkt een voorbeeld van een onrechtmatig binnentreden aangezien het proportionaliteitsbeginsel geschonden lijkt te zijn. De betreffende agenten hadden in dit geval ook eerst kunnen aanbellen, ook bij angst voor wegmaken laptops: een grote partij laptops verdwijnt niet als sneeuw voor de zon (zoals bijv. heroďne door de toilet of gootsteen).

Zakboek hulpOvJ 3.6.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.6.

7.             Het juiste antwoord is a.

De rechtmatigheid van politieoptreden kan zowel getoetst worden door de strafrechter als de burgerlijke rechter. De ombudsman toetst niet de rechtmatigheid maar wel de behoorlijkheid van politieoptreden.

Zakboek hulpOvJ 3.7 en 3.8.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.7 en 3.8.

8.             Het juiste antwoord is a.

Van belang in dit kader is art. 359a Sv waarin omschreven staat hoe de rechter kan handelen bij onrechtmatig verkregen bewijs.

Samengevat kan ingevolge dat artikel en de daarop gebaseerde jurisprudentie een vormverzuim (waaronder dus onrechtmatig verkregen bewijs) één van de volgende gevolgen hebben:
1. volstaan met de vaststelling dát een vormverzuim is begaan;
2. strafmatiging;
3. bewijsuitsluiting;
4. niet-ontvankelijkheid van het OM.

De beoordeling wélk gevolg het vormverzuim moet hebben dient door de rechter plaats te vinden aan de hand van de volgende vier criteria:
1. Het belang dat het geschonden voorschrift dient (bijv. de huisvrede bij binnentreden).
2. De ernst van het vormverzuim.
3. Het nadeel dat door het vormverzuim voor de verdachte werd veroorzaakt.
4. De ernst van het feit waarvan verdachte verdacht wordt.

Zakboek hulpOvJ 3.9 e.v.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.9.

9.             Het juiste antwoord is d.

Zakboek hulpOvJ 3.17.
Deels in zakboek opsporingsambtenaar 3.12.

10.          Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 3.18.
Deels in zakboek opsporingsambtenaar 3.13.

11.          Het juiste antwoord is c.

Zie art. 124 Sv. Geldt ook gedurende het opsporingsonderzoek. Een maatregel kan ook door een lagere opsporingsambtenaar worden toegepast, mits deze met de leiding van de ambtsverrichtingen is belast (art. 124 Sv).

Zakboek hulpOvJ 3.22.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.15.

12.          Het juiste antwoord is c.

Vereist is natuurlijk wel dat de veranderde omstandigheid ten tijde van de eerdere toepassing van het dwangmiddel bij de strafvorderlijke autoriteiten niet bekend was en die autoriteiten daarvan redelijkerwijs ook niet op de hoogte hadden kunnen zijn.

Zakboek hulpOvJ 3.23.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.16.

13.          Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 3.23.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.16.

14.          Het juiste antwoord is b.

Zakboek hulpOvJ 3.25.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.18.

15.          Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 3.26.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.19.

16.          Het juiste antwoord is c.

Diplomaten genieten volledige immuniteit van rechtsmacht, ook voor handelingen die de diplomaat als privépersoon heeft ondernomen en daarom kan de diplomaat niet verplicht worden te blazen.
 
Zakboek hulpOvJ 3.27.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.20.

17.          Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 3.28.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.21.

18.          Het juiste antwoord is a.

Zakboek hulpOvJ 3.30.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.22.

19.          Het juiste antwoord is a.

Zakboek hulpOvJ 3.14 en 3.15.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.11 (Nederlands opsporingsonderzoek in het buitenland niet in dit zakboek).

20.          Het juiste antwoord is b.

Zakboek hulpOvJ 3.34.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.25.

21.          Het juiste antwoord is a.

Zakboek hulpOvJ 1.4.
Zakboek opsporingsambtenaar 1.5.

22.          Het juiste antwoord is a.

Zakboek hulpOvJ 3.18.
Deels in zakboek opsporingsambtenaar 3.13.

23.          Het juiste antwoord is d.

Zakboek hulpOvJ 3.18 en 3.21.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.13 en 3.14.

24.          Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 3.52.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.34.

25.          Het juiste antwoord is a.

Zakboek hulpOvJ 3.41.
Niet in zakboek opsporingsambtenaar.

TOT SLOT: TEL UW AANTAL FOUTEN.
0 fout  = 10

1 fout = 10

2 fout = 9.5

3 fout = 9

4 fout = 8.5

5 fout = 8

6 fout = 7.5

7 fout = 7

8 fout = 6.5

9 fout = 6

10 fout = 5.5

11 fout = 5

12 fout = 5

13 fout = 4.5

14 fout = 4

15 fout = 3.5

16 fout = 3.5

17 fout = 3

18 fout = 2.5

19 fout = 1.5

20 fout = 1

21 fout = 0.5

22 fout en meer = 0

Heeft U fouten in de vragen of de beantwoording gevonden?
Heeft U tips over de vragen of heeft U tips voor andere meerkeuze vragen?
Mail graag naar
webmaster@zakboekenpolitie.com.