ANTWOORDEN DWANGMIDDELEN ALGEMEEN

Zakboek Strafvordering voor de HulpOvJ hoofdstuk 3
of
Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar hoofdstuk 3

Auteursrechten voorbehouden www.zakboekenpolitie.com

 

1.             Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 3.1 en 3.29.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.1 (schadevergoeding niet in zakboek opsporingsambtenaar).

2.             Het juiste antwoord is a.

Zakboek hulpOvJ 3.8.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.8.

3.             Het juiste antwoord is d.

Bewijsuitsluiting behoort inmiddels tot de uitzonderingen, aan bewijsuitsluiting worden door de HR strenge eisen gesteld.

Zakboek hulpOvJ 3.9 en 3.12.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.9.

4.             Het juiste antwoord is b.

Zakboek hulpOvJ 3.1 en 3.3.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.1 en 3.3.
Let op: vrijheidsbenemende dwangmiddelen mogen niet met toestemming worden toegepast, voor afname van celmateriaal voor DNA-onderzoek en bloedonderzoek bij rijden onder invloed gelden aparte regels en gegevens dienen als regel gevorderd te worden.

5.             Het juiste antwoord is b.

Zakboek hulpOvJ 3.43 en 3.46.
Zakboek opsporingsambtenaar: stelling I: niet in zakboek, stelling II: 3.31.

6.             Het juiste antwoord is a.

Hier lijkt sprake van schending van het proportionaliteitsbeginsel te zijn. De betreffende agenten hadden in dit geval ook eerst kunnen aanbellen, ook bij angst voor het wegmaken van de laptops: een grote partij laptops verdwijnt niet als sneeuw voor de zon (zoals bijv. hero´ne door de toilet of gootsteen).

Zakboek hulpOvJ 3.6.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.6.

7.             Het juiste antwoord is a.

De rechtmatigheid van politieoptreden kan getoetst worden door de strafrechter en de burgerlijke rechter. De ombudsman toetst niet de rechtmatigheid maar de behoorlijkheid van politieoptreden.

Zakboek hulpOvJ 3.7 en 3.8.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.7 en 3.8.

8.             Het juiste antwoord is a.

Zakboek hulpOvJ 3.9 e.v.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.9.

9.             Het juiste antwoord is d.

a t/m c: zakboek Pv en Bewijsrecht
d: zakboek hulpOvJ 4.3 en zakboek opsporingsambtenaar 4.3.

10.          Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 3.18 en 3.19.
Deels in zakboek opsporingsambtenaar 3.13.

11.          Het juiste antwoord is c.

Zie art. 124 Sv. Geldt ook gedurende het opsporingsonderzoek. Een maatregel kan ook door een lagere opsporingsambtenaar worden toegepast, mits deze met de leiding van de ambtsverrichtingen is belast (art. 124 Sv).

Zakboek hulpOvJ 3.22.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.15.

12.          Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 3.23.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.16.

13.          Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 3.23.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.16.

14.          Het juiste antwoord is b.

Zakboek hulpOvJ 3.25.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.18.

15.          Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 3.26.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.19.

16.          Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 3.27.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.20.

17.          Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 3.28.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.21.

18.          Het juiste antwoord is a.

Zakboek hulpOvJ 3.30.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.22.

19.          Het juiste antwoord is a.

Zakboek hulpOvJ 3.14 en 3.15.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.11 (Nederlands opsporingsonderzoek in het buitenland niet in dit zakboek).

20.          Het juiste antwoord is b.

Zakboek hulpOvJ 3.34.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.25.

21.          Het juiste antwoord is a.

Zakboek hulpOvJ 1.4.
Zakboek opsporingsambtenaar 1.5.

22.          Het juiste antwoord is a.

Zakboek hulpOvJ 3.18.
Deels in zakboek opsporingsambtenaar 3.13.

23.          Het juiste antwoord is d.

Zakboek hulpOvJ 3.18 en 3.21.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.13 en 3.14.

24.          Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 3.52.
Zakboek opsporingsambtenaar 3.34.

25.          Het juiste antwoord is a.

Zakboek hulpOvJ 3.41.
Niet in zakboek opsporingsambtenaar.

TOT SLOT: TEL UW AANTAL FOUTEN.
0 fout  = 10

1 fout = 10

2 fout = 9.5

3 fout = 9

4 fout = 8.5

5 fout = 8

6 fout = 7.5

7 fout = 7

8 fout = 6.5

9 fout = 6

10 fout = 5.5

11 fout = 5

12 fout = 5

13 fout = 4.5

14 fout = 4

15 fout = 3.5

16 fout = 3.5

17 fout = 3

18 fout = 2.5

19 fout = 1.5

20 fout = 1

21 fout = 0.5

22 fout en meer = 0

Heeft U fouten in de vragen of de beantwoording gevonden?
Heeft U tips over de vragen of heeft U tips voor andere meerkeuze vragen?
Mail graag naar
webmaster@zakboekenpolitie.com.