ANTWOORDEN
VERDACHTE T/M BIJZONDERE WETTEN
OVERALL 1

Zakboek Strafvordering voor de HulpOvJ hoofdstuk 2 t/m 11
of
Zakboek Strafvordering
en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar hoofdstuk 2 t/m 10

Auteursrechten voorbehouden www.zakboekenpolitie.com

 1. Het juiste alternatief is a.

  Hoofdregel: géén dwangmiddelentoepassing op basis van uitsluitend anonieme info. Altijd onderzoek doen naar een plusje en uitsluitend dwangmiddelen toepassen bij het vinden van een plusje. Dat plusje lijkt hier te zijn de ambtshalve bekendheid als actieve inbreker. Voor doorzoeking in een schuur is geen inschakeling van de RC vereist. Alleen voor het binnentreden in een woning is als regel een machtiging vereist. Alleen bij binnentreden in een woning geldt (onder meer) dat dit in de nachtelijke uren uitsluitend bij dringende noodzakelijkheid mag plaatsvinden.

  Zakboek hulpOvJ 2.2, 6.11, 7.2 (art. 2 Awbi) en 7.3 (art. 7 Awbi) 
  Zakboek opsporingsambtenaar 2.2, 6.11, 7.2 (art. 2 Awbi) en 7.3 (art. 7 Awbi)
 2. Het juiste alternatief is d.

  Zakboek hulpOvJ 5.2. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 5.2.
 3. Het juiste alternatief is c.

  Zakboek hulpOvJ 5.2. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 5.2.
 4. Het juiste alternatief is c.

  Zakboek hulpOvJ 5.2. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 5.2.
 5. Het juiste alternatief is c.

  Zakboek hulpOvJ 5.2. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 5.2.
 6. Het juiste alternatief is d.

  Zakboek hulpOvJ 5.2. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 5.2.
 7. Het juiste alternatief is c.

  Zakboek hulpOvJ 5.2, 4.40, 4.16, 4.29 en 3.9 e.v. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 5.2, 4.31, 4.15, 4.21 en 3.9 e.v.

 8. Het juiste alternatief is c.

  Zakboek hulpOvJ 2.6. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 2.4.
 9. Het juiste alternatief is d.

  Zakboek hulpOvJ 2.15. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 2.11.
 10. Het juiste alternatief is d.

  Zakboek hulpOvJ 4.7. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 4.7.
 11. Het juiste alternatief is b.

  Ook bij binnentreden met toestemming is legitimatie en doelmededeling vereist. Als verschillende gebruikers van de woning het over de te geven toestemming oneens zijn, dan gaat het verbod boven de toestemming. De politieambtenaar dient zich bij diens optreden in uniform op verzoek daartoe te legitimeren. Treedt de ambtenaar in burger op dan dient hij zich ongevraagd te legitimeren, tenzij bijzondere omstandigheden dit onmogelijk maken.

  Zakboek hulpOvJ 3.25 (art. 2 ambtsinstructie), 7.3 (art. 1.1 Awbi) en 7.8. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 3.18 (art. 2 ambtsinstructie), 7.3 (art. 1.1 Awbi) en 7.8.
 12. Het juiste alternatief is b.

  Zowel voor het binnentreden als het doorzoeken is in dit geval een machtiging van de OvJ vereist. Als de OvJ aan een opsporingsambtenaar een machtiging heeft verleend ter aanhouding van de verdachte de woning zonder toestemming van de bewoners te doorzoeken, dan is voor het binnentreden in die woning door de betrokken ambtenaar inderdaad géén machtiging binnentreden vereist. Voor doorzoeking ter aanhouding is géén machtiging vereist in geval van dringende noodzakelijkheid. De hulpOvJ is niet bevoegd tot het geven van een machtiging tot doorzoeken.

  Zakboek hulpOvJ 4.9 en 7.3. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 4.9 en 7.3.
 13. Het juiste alternatief is a.

  Zakboek hulpOvJ 4.29. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 4.21.
 14. Het juiste alternatief is d.

  Het bevel kan ook gegeven worden tijdens het ophouden voor onderzoek (art. 61a Sv). Naast een onderzoeksbelang is onder meer ook een bevel van de OvJ vereist. De hulpOvJ is pas bevoegd tot het geven van een bevel als het optreden van de OvJ niet kan worden afgewacht én de betreffende hulpOvJ degene is die de ophouding voor onderzoek dan wel de ivs heeft gelast (art. 62a lid Sv).

  Zakboek hulpOvJ 4.30. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 4.22.
 15. Het juiste alternatief is c.

  Onder DNA-onderzoek wordt verstaan het onderzoek van celmateriaal dat slechts gericht is op het vergelijken van DNA-profielen, het vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de onbekende verdachte of het onbekende slachtoffer of het vaststellen van verwantschap (art. 138a Sv).

  Onderscheid moet gemaakt worden tussen een DNA-onderzoek en verplichte celafname van een verdachte voor een DNA-onderzoek. Alleen in het laatste geval zijn een onderzoeksbelang en ernstige bezwaren terzake een 67.1-misdrijf vereist.

  Ook de hulpOvJ is bevoegd tot het laten verrichten van een DNA-onderzoek indien het DNA-onderzoek verricht wordt aan celmateriaal van een onbekende verdachte. De bevoegdheden zijn beperkt tot bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen misdrijven.

  Zakboek hulpOvJ 5.6 e.v. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 5.6 e.v.
 16. Het juiste alternatief is d.

  Zakboek hulpOvJ 5.3 e.v. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 5.3 e.v.
 17. Het juiste alternatief is d.

  Zakboek hulpOvJ 4.19 en 4.33 e.v. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 4.15 en 4.25 e.v.
 18. Het juiste alternatief is d.

  Zakboek hulpOvJ 4.35
  Zakboek opsporingsambtenaar 4.27. 
 19. Het juiste alternatief is c.

  Zakboek hulpOvJ 4.30. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 4.22.
 20. Het juiste alternatief is a.

  Voor tappen is inderdaad geen vermoeden vereist dat de verdachte aan de telecommunicatie deelneemt. Tappen voor het opsporen van de buit is onder omstandigheden ook toegestaan. Een bevel tot een tap kan onder omstandigheden ook mondeling gegeven worden. Alleen de OvJ is inderdaad (na machtiging daartoe van de RC) bevoegd tot het bevelen van een tap.

  Zakboek hulpOvJ 9.14 en 9.17. 
  Niet in zakboek opsporingsambtenaar.
 21. Het juiste alternatief is c.

  Voor stelselmatige observatie volstaat de verdenking van een misdrijf. De hulpOvJ is niet bevoegd tot het geven van een bevel. Alleen voor stelselmatige observatie is een bevel vereist. De gevraagde observatie is niet stelselmatig omdat het hier slechts een incidentele observatie betreft op de woning van de verdachte teneinde te kunnen vaststellen of hij thuis is om zodoende tot een geslaagde aanhouding te kunnen overgaan. Of de observatie dynamisch is of niet is voor het beantwoorden van de vraag niet van belang.

  Zakboek hulpOvJ 9.6 (art. 126g Sv). 
  Zakboek opsporingsambtenaar 8.4 (art. 126g Sv).
 22. Het juiste alternatief is c.

  Zakboek hulpOvJ 2.14 (art. 30 en 32a Sv). 
  Zakboek opsporingsambtenaar 2.10 (art. 30 en 32a Sv).
 23. Het juiste alternatief is d.

  Bedreigingen kunnen op zich voldoende zijn voor een veiligheidsfouillering. Opsporingsambtenaren zijn alleen bevoegd tot een veiligheidsfouillering aan de kleding.

  Zakboek hulpOvJ 5.4. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 5.4.
 24. Het juiste alternatief is c.

  Een `aanstaltenmaker` is wel verplicht medewerking te verlenen aan een voorlopig ademonderzoek en aan hem kan ook een rijverbod worden opgelegd. Als het vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de geestelijke of lichamelijke geschiktheid vereist voor het besturen van een motorrijtuig dan kan een algemeen opsporingsambtenaar inderdaad diens rijbewijs invorderen. Voor bedreiging kan wel buiten heterdaad worden aangehouden.

  Zakboek hulpOvJ 11.7, 11.9, 11.11, 4.6 en 4.7. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 10.7, 10.9, 10.11, 10.14, 4.6 en 4.7.

 25. Het juiste alternatief is a.

  Terzake belaging kan wel in bewaring gesteld worden (hetgeen ook regelmatig plaatsvindt, zeker bij recidivisten). Een geregistreerd partner wordt wél gelijkgesteld met een echtgenoot. Met opsporing terzake een klachtmisdrijf behoeft niet gewacht te worden totdat de intrekkingstermijn van het klachtmisdrijf verstreken is. Dat wachten met opsporing kan onder omstandigheden wel verstandig zijn als dit de opsporing niet schaadt en de klacht kennelijk in een opwelling is gedaan waarop de klager mogelijk weer terugkomt.

  Zakboek hulpOvJ 4.34 e.v. en 10.4. 
  Zakboek opsporingsambtenaar 4.26 en 9.3.

TOT SLOT: TEL UW AANTAL FOUTEN.
0 fout = 10
1 fout = 10
2 fout = 9.5
3 fout = 9
4 fout = 8.5
5 fout = 8
6 fout = 7.5
7 fout = 7
8 fout = 6.5
9 fout = 6
10 fout = 5.5
11 fout = 5
12 fout = 5
13 fout = 4.5
14 fout = 4
15 fout = 3.5
16 fout = 3.5
17 fout = 3
18 fout = 2.5
19 fout = 1.5
20 fout = 1
21 fout = 0.5
22 fout en meer = 0

Heeft U fouten in de vragen of de beantwoording gevonden? Heeft U tips over de vragen of heeft U tips voor andere meerkeuze vragen?
Mail graag naar
webmaster@zakboekenpolitie.com
.

.