ANTWOORDEN
VERDACHTE T/M BIJZONDERE WETTEN
OVERALL 4

Zakboek Strafvordering voor de HulpOvJ hoofdstuk 2 t/m 11
of
Zakboek
Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar hoofdstuk 2 t/m 10
of
Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht

Auteursrechten voorbehouden www.zakboekenpolitie.com

1.    Het juiste antwoord is d.

Zakboek hulpOvJ 10.4.
Zakboek opsporingsambtenaar 9.3.

2.    Het juiste antwoord is d.

Zakboek hulpOvJ 4.18.
Zakboek opsporingsambtenaar 4.18.

3.    Het juiste antwoord is b.

Zakboek hulpOvJ 11.10 en 11.15.
Zakboek opsporingsambtenaar 10.7 en 10.14.

4.    Het juiste antwoord is a.

Zakboek hulpOvJ 2.11.
Zakboek opsporingsambtenaar 2.8.

5.    Het juiste antwoord is a.

Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht.

6.    Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 10.4.
Zakboek opsporingsambtenaar en 9.3.

7.    Het juiste antwoord is d.

Zakboek hulpOvJ 10.4.
Zakboek opsporingsambtenaar 9.3.

8.    Het juiste antwoord is d

Zakboek hulpOvJ 2.8 en 2.18.
Zakboek opsporingsambtenaar 2.6 en 2.13.

9.    Het juiste antwoord is c.

Art. 51b e.v. Sv.

Zakboek hulpOvJ 2.14.
Zakboek opsporingsambtenaar 2.10.
Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht.

10. Het juiste antwoord is a.

Art. 285a Sr (beïnvloeding getuige)

Zakboek Strafrecht voor de hulpOvJ 12.10.
Zakboek opsporingsambtenaar 21.4.

11. Het juiste antwoord is b.

Art. 416,1 onder b of 417bis, 1 onder b.

Zakboek Strafrecht voor de hulpOvJ 20.2.
Zakboek opsporingsambtenaar 29.2.

12. Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 6.2.
Zakboek opsporingsambtenaar 6.2

13. Het juiste antwoord is c.

Zie voor een mogelijke uitzondering op de vereiste machtiging binnentreden art. 2 lid 3 Awbi.

Zakboek hulpOvJ 7.2 en 7.3 (art. 7 Awbi).
Zakboek opsporingsambtenaar 7.2 en 7.3 (art. 7 Awbi).

14. Het juiste antwoord is c.

In de Algemene wet binnentreden worden voor de hulpOvJ geen uitzonderingen gemaakt (wél bijv. in art. 97 lid 4 Sv). 

Zakboek hulpOvJ 7.3.
Zakboek opsporingsambtenaar 7.3.

15. Het juiste antwoord is d

Zakboek hulpOvJ 6.9 (art. 96 Sv).
Zakboek opsporingsambtenaar 6.9 (art. 96 Sv).

16. Het juiste antwoord is d

Zakboek hulpofficier 5.2.
Zakboek opsporingsambtenaar 5.2.

17. Het juiste antwoord is d.

In geval van een strafbaar feit tegen een (buitengewoon) opsporingsambtenaar wordt nogal eens volstaan met het opnemen van een aangifte van die opsporingsambtenaar door een andere opsporingsambtenaar. Zo'n aangifte heeft géén ‘unieke’ bewijskracht en kan dus bewijsproblemen opleveren. Veel beter is het om (ook) een pv van bevindingen (uiteraard op ambtseed/belofte) door de betreffende opsporingsambtenaar te laten opmaken. Een afzonderlijk opgenomen aangifte is voor het bewijs niet vereist (maar mag natuurlijk wel). Het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft gepleegd, kan immers op grond van art. 344 lid 2 Sv door de rechter worden aangenomen op het pv van een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar. Mits in dat pv zijn opgenomen de feiten of omstandigheden, door de opsporingsambtenaar zelf waargenomen of ondervonden (uiteraard incl. redenen van wetenschap).

Ook voor poging doodslag en/of bedreiging kan een OBM worden opgelegd. En als door de overtreding(en) de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht kan het rijbewijs worden ingevorderd (art. 164 WVW).

Zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht hoofdstuk 10.
Zakboek Strafrecht voor de hulpOvJ 25.15 (art. 179a WVW).
Zakboek opsporingsambtenaar 34.15.

Invordering rijbewijs:
Zakboek hulpOvJ 11.10.
Zakboek opsporingsambtenaar 10.10.

18. Het juiste antwoord is c.

Zakboek hulpOvJ 2.6 e.v.
Zakboek opsporingsambtenaar 2.4 e.v.

19. Het juiste antwoord is b.

Zakboek hulpOvJ
a en b: 4.40.
c: 4.5 en 5.2.
d: 3.15.

Zakboek Opsporingsambtenaar
a en b: 4.31.
c. 4.5 en 5.2
d. 3.11.

20. Het juiste antwoord is d.

a. Sv geeft aan de hoofdagent geen bevoegdheid tot onderzoek aan of in het lichaam.
b t/m d. Ook de Opiumwet geeft geen bevoegdheid tot onderzoek aan het lichaam, er zal moeten worden teruggevallen op het Wetboek van Strafvordering (onderzoek aan het lichaam, bevoegdheid vanaf de hulpOvJ, zie het zakboek).

Zakboek hulpOvJ 5.2 en 11.21.
Zakboek opsporingsambtenaar 5.2 en 10.20.

 

 

TOT SLOT: TEL UW AANTAL FOUTEN.
(Sleutel bij 20 vragen)
0 fout  = 10

1 fout = 9.5

2 fout = 8.5

3 fout = 8

4 fout = 7.5

5 fout = 7

6 fout = 6.5

7 fout = 6

8 fout = 5.5

9 fout = 5

10 fout = 4.5

11 fout = 4

12 fout = 3.5

13 fout = 3

14 fout = 2.5

15 fout = 2

16 fout = 1.5

17 fout = 1

18 fout = 0.5

19 en 20 fout = 0

 

Heeft U fouten in de vragen of de beantwoording gevonden?
Heeft U tips over de vragen of heeft U tips voor andere meerkeuze vragen?
Mail graag naar webmaster@zakboekenpolitie.com