ANTWOORDEN OVERIGE BEVOEGDHEDEN UIT SV

Zakboek Strafvordering voor de HulpOvJ hoofdstuk 10
of
Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar hoofdstuk 9

Auteursrechten voorbehouden www.zakboekenpolitie.com

 1. Het juiste antwoord is c.

  Zakboek hulpOvJ 10.1 (art. 125i Sv).
  Zakboek opsporingsambtenaar: stelling I: 9.1 (art. 125i Sv); stelling II: niet in zakboek.
 2. Het juiste antwoord is c.

  Zakboek hulpOvJ 10.1.
  Niet in zakboek opsporingsambtenaar.
 3. Het juiste antwoord is b.

  Zakboek hulpOvJ 10.2.
  Zakboek opsporingsambtenaar 9.2.
 4. Het juiste antwoord is c.

  Zakboek hulpOvJ 10.4.
  Zakboek opsporingsambtenaar 9.3.
 5. Het juiste antwoord is a.

  Zakboek hulpOvJ 10.4.
  Zakboek opsporingsambtenaar 9.3.
 6. Het juiste antwoord is d.

  Zakboek hulpOvJ 10.4.
  Zakboek opsporingsambtenaar 9.3.
 7. Het juiste antwoord is c.

  Zakboek hulpOvJ 10.4.
  Zakboek opsporingsambtenaar 9.3.
 8. Het juiste antwoord is d.

  Intrekken klacht: is gedurende acht dagen na de dag van indiening mogelijk door degene die de klacht indiende (art. 67 Sr). Dat moet dan op dezelfde wijze plaatsvinden als het indienen maar niet noodzakelijkerwijs bij dezelfde (hulp)OvJ (art. 166 Sv).
  Wachten met opsporing kan onder omstandigheden wl verstandig zijn als dit de opsporing niet schaadt en de klacht mogelijk in een opwelling is gedaan waarop de klager mogelijk weer terugkomt.

  Zakboek hulpOvJ 10.4.
  Zakboek opsporingsambtenaar 9.3.
 9. Het juiste antwoord is c.

  Zakboek hulpOvJ 10.4.
  Zakboek opsporingsambtenaar 9.3.
 10. Het juiste antwoord is a.

  Zakboek hulpOvJ 10.4.
  Zakboek opsporingsambtenaar 9.3.
 11. Het juiste antwoord is c.

  Zakboek hulpOvJ 10.7 en 4.38.
  Zakboek opsporingsambtenaar: stelling I: niet in zakboek; stelling II: 4.28.
 12. Het juiste antwoord is a.

  Zakboek hulpOvJ 10.7 en 10.8.
  Niet in zakboek opsporingsambtenaar.

 

TOT SLOT: TEL UW AANTAL FOUTEN.
0 fout  = 10

1 fout = 9

2 fout = 8

3 fout = 7

4 fout = 5.5

5 fout = 4.5

6 fout = 4

7 fout = 3.5

8 fout = 2.5

9 fout = 1.5

10 en meer fout = 0

 

Heeft U fouten in de vragen of de beantwoording gevonden?
Heeft U tips over de vragen of heeft U tips voor andere meerkeuze vragen?
Mail graag naar webmaster@zakboekenpolitie.com.