ANTWOORDEN OVERIGE BEVOEGDHEDEN UIT SV

Zakboek Strafvordering voor de HulpOvJ hoofdstuk 10
of
Zakboek Strafvordering en Strafrecht voor de Opsporingsambtenaar hoofdstuk 9

Auteursrechten voorbehouden www.zakboekenpolitie.com


 1. Het juiste antwoord is c.

  Zakboek hulpOvJ 10.1 (art. 125i Sv).
  Zakboek opsporingsambtenaar: stelling I: 9.1 (art. 125i Sv); stelling II: niet in zakboek.

 2. Het juiste antwoord is c.

  Zakboek hulpOvJ 10.1.
  Niet in zakboek opsporingsambtenaar.

 3. Het juiste antwoord is b.

  Zakboek hulpOvJ 10.2.
  Zakboek opsporingsambtenaar 9.2.

 4. Het juiste antwoord is c.

  Zakboek hulpOvJ 10.4.
  Zakboek opsporingsambtenaar 9.3.

 5. Het juiste antwoord is a.

  Zakboek hulpOvJ 10.4.
  Zakboek opsporingsambtenaar 9.3.

 6. Het juiste antwoord is d.

  Bij mishandeling van een familielid (moeder, vader, echtgenoot, levensgezel of kind) kunnen de maximumstraffen zelfs met eenderde worden verhoogd (art. 304 Sr).
  á
  Zakboek hulpOvJ 10.4.
  Zakboek opsporingsambtenaar 9.3.

 7. Het juiste antwoord is c.

  Zakboek hulpOvJ 10.4.
  Zakboek opsporingsambtenaar 9.3.

 8. Het juiste antwoord is d.

  Intrekken klacht: is gedurende acht dagen na de dag van indiening mogelijk door degene die de klacht indiende (art. 67 Sr). Dat moet dan op dezelfde wijze plaatsvinden als het indienen maar niet noodzakelijkerwijs bij dezelfde (hulp)OvJ (art. 166 Sv).
  Wachten met opsporing kan onder omstandigheden wÚl verstandig zijn als dit de opsporing niet schaadt en de klacht mogelijk in een opwelling is gedaan waarop de klager mogelijk weer terugkomt.

  Zakboek hulpOvJ 10.4.
  Zakboek opsporingsambtenaar 9.3.

 9. Het juiste antwoord is a.

  I: Opgemerkt kan nog worden dat bij belaging de termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend eindigt drie maanden na de datum, waarop de laatste last of hinder veroorzakende gedraging plaatsvond.
  II: Beslissend voor de bevoegdheid tot het indienen van een klacht is de leeftijd en/of gesteldheid van het slachtoffer ten tijde van het indienen van de klacht en dus niet ten tijde van het misdrijf.

  Zakboek hulpOvJ 10.4.
  Zakboek opsporingsambtenaar 9.3.

 10. Het juiste antwoord is a.

  Vormverzuimen kunnen worden hersteld, zie het zakboek 3.9.
  Een machtiging van de RC is niet vereist. Voor vervolging is ook een klacht van de andere wettelijke vertegenwoordiger vereist dan wel diens toestemming (welke toestemming ook uit het pv moet blijken).

  Zakboek hulpOvJ 10.5.
  Zakboek opsporingsambtenaar 9.3.

 11. Het juiste antwoord is c.

  Zakboek hulpOvJ 10.7, 10.8 en 4.38.
  Zakboek opsporingsambtenaar: stelling I: niet in zakboek; stelling II: 4.28.

 12. Het juiste antwoord is a.

  Zakboek hulpOvJ 10.7 en 10.8.
  Niet in zakboek opsporingsambtenaar.TOT SLOT: TEL UW AANTAL FOUTEN.
0 foutá = 10

1 fout = 9

2 fout = 8

3 fout = 7

4 fout = 5.5

5 fout = 4.5

6 fout = 4

7 fout = 3.5

8 fout = 2.5

9 fout = 1.5

10 en meer fout = 0

 

Heeft U fouten in de vragen of de beantwoording gevonden?
Heeft U tips over de vragen of heeft U tips voor andere meerkeuze vragen?
Mail graag naar webmaster@zakboekenpolitie.com.