ANTWOORDEN ZEDELIJKHEIDSWETGEVING

Zakboek Strafrecht voor de hulpOvJ hoofdstuk 10
Auteursrechten voorbehouden www.zakboekenpolitie.com

1.       Het juiste antwoord is b.

Zakboek Strafvordering voor de hulpOvJ 10.5.
Strafrecht voor de politie 10.1.

2.       Het juiste antwoord is a.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.23.

3.       Het juiste antwoord is b.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.2.

4.       Het juiste antwoord is a.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.5.

5.       Het juiste antwoord is c.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.5.

6.       Het juiste antwoord is c.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.5.

7.       Het juiste antwoord is b.

Bij ‘slapende’ slachtoffers zijn wel de strafbepalingen van art. 243 en/of 247 Sr van toepassing (‘verminderd bewustzijn’). Zie tevens de bespreking van art. 239 Sr (mogelijk ook geschikt voor dit soort situaties) en art. 81 Sr.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.6.

8.       Het juiste antwoord is b.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.6.

9.       Het juiste antwoord is d.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.6.

10.   Het juiste antwoord is c.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.6.

11.   Het juiste antwoord is a.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.6.

12.   Het juiste antwoord is d.

Zakboek Strafrecht voor de politie 2.7 (onder punt 6) en 10.7.

13.   Het juiste antwoord is d.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.8 en 10.9 (bespreking art. 167a Sv).

14.   Het juiste antwoord is d.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.9.

15.   Het juiste antwoord is a.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.10.

16.   Het juiste antwoord is d.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.10.

17.   Het juiste antwoord is a.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.11 en 10.9 (bespreking art. 167a Sv).

18.   Het juiste antwoord is d.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.13.

19.   Het juiste antwoord is d.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.17.

20.   Het juiste antwoord is d.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.19.

21.   Het juiste antwoord is c.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.19.

22.   Het juiste antwoord is d.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.14 en 10.16.

23.   Het juiste antwoord is b.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.20.

24.   Het juiste antwoord is a.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.21.

25.   Het juiste antwoord is a.

Zakboek Strafrecht voor de politie 10.21.

 

TOT SLOT: TEL UW AANTAL FOUTEN.
0 fout  = 10

1 fout = 10

2 fout = 10.5

3 fout = 9

4 fout = 8.5

5 fout = 8

6 fout = 7.5

7 fout = 7

8 fout = 6.5

9 fout = 6

10 fout = 5.5

11 fout = 5

12 fout = 5

13 fout = 4.5

14 fout = 4

15 fout = 3.5

16 fout = 3.5

17 fout = 3

18 fout = 2.5

19 fout = 1.5

20 fout = 1

21 fout = 0.5

22 fout en meer = 0

Heeft U fouten in de vragen of de beantwoording gevonden?
Heeft U tips over de vragen of heeft U tips voor andere meerkeuze vragen?
Mail graag naar webmaster@zakboekenpolitie.com.