25 VRAGEN ZEDELIJKHEIDSWETGEVING
Zakboek Strafrecht voor de hulpOvJ hoofdstuk 10
Auteursrechten voorbehouden www.zakboekenpolitie.com

1.             Welke stelling is juist?
I. Voor enkele met name genoemde zedenmisdrijven is nog steeds een klacht vereist.
II. Ter zake van een misdrijf, omschreven in art. 245, 247, 248a, 248d of 248e Sr en gepleegd t.a.v. een minderjarige die twaalf jaren of ouder is, stelt het OM de minderjarige zo mogelijk in de gelegenheid zijn mening over het gepleegde feit kenbaar te maken.

a.    Uitsluitend stelling I is juist.

b.    Uitsluitend stelling II is juist.

c.     Stelling I en II zijn juist.

d.    Stelling I en II zijn niet juist.

2.             Een man doet aangifte van verkrachting van zijn pony door de overbuurman. Welke stelling is juist?
I. Het plegen van ontuchtige handelingen van een mens met een dier valt onder de zedelijkheidswetgeving.
II. Porno tussen mens en dier is niet strafbaar.

a.    Uitsluitend stelling I is juist.

b.    Uitsluitend stelling II is juist.

c.     Stelling I en II zijn juist.

d.    Stelling I en II zijn niet juist.

3.             Een bij de politie ambtshalve bekende verdachte is voor de zoveelste keer aangehouden voor schennis van de eerbaarheid.

a.    Op schennis van de eerbaarheid staat voorlopige hechtenis en deze verdachte zou dus in verzekering gesteld kunnen worden.

b.    Herhaalde schennis tegenover hetzelfde slachtoffer kan onder omstandigheden belaging opleveren.

c.     Onder schennis valt ook schennis door afbeelding, geschrift of gesproken woord.

d.    Voor het plegen van schennis van de eerbaarheid wordt vereist dat een bepaalde persoon door de handeling van de dader in zijn eerbaarheidgevoelens wordt gekwetst en dat het opzet van de dader op kwetsing van die eerbaarheidgevoelens is gericht.

4.             Welke stelling is juist?
I. Ook het voorhanden hebben van virtuele kinderporno is strafbaar gesteld.
II. Afbeeldingen van een seksuele gedraging van een persoon ouder dan 16 jaar valt niet onder kinderporno.

a.    Uitsluitend stelling I is juist.

b.    Uitsluitend stelling II is juist.

c.     Stelling I en II zijn juist.

d.    Stelling I en II zijn niet juist.

5.             Voor de strafbaarheid van kinderporno geldt onder meer:

a.    Dat bewezen moet worden dat het opzet van de verdachte zich mede heeft uitgestrekt tot de leeftijd van het slachtoffer.

b.    Dat de werkelijke leeftijd van het kind bewezen moet worden.

c.     Dat virtuele kinderporno wel realistisch moet zijn.

d.    Dat het verspreiden van een enkel exemplaar van een kinderpornoafbeelding niet strafbaar is.

6.             Voor het in bezit hebben van kinderporno geldt onder meer:

a.    Dat het in bezit hebben van een enkele afbeelding niet strafbaar is.

b.    Dat het in bezit hebben van een enkele afbeelding voor eigen gebruik niet strafbaar is.

c.     Dat het in het bezit hebben slechts strafbaar is als er sprake is van (voorwaardelijk) opzet, gericht op het in bezit hebben van die kinderporno.

d.    Dat het in bezit hebben van kinderporno met het uitsluitende doel kinderporno te gebruiken voor wetenschappelijke, educatieve of therapeutische doeleinden géén strafuitsluitingsgrond meer kan opleveren.

7.             Welke stelling is juist?
I. Van dwingen bij verkrachting is sprake als het slachtoffer doordat zij (half) in slaap was door misleiding van de kant van de verdachte diens handelingen heeft toegelaten (omdat het slachtoffer ten onrechte dacht dat de verdachte haar vriend was).
II. Van dwingen bij verkrachting is sprake als het slachtoffer wordt gedwongen tot het doorgaan van geslachtsgemeenschap die aanvankelijk zonder dwang tot stand is gekomen.

a.    Uitsluitend stelling I is juist.

b.    Uitsluitend stelling II is juist.

c.     Stelling I en II zijn juist.

d.    Stelling I en II zijn niet juist.

8.             Voor geweld of bedreiging met geweld bij verkrachting geldt:

a.    Dat daaronder niet valt geweld of bedreiging met geweld tegen een ander dan het slachtoffer.

b.    Dat daaronder ook kan vallen geweld tegen goederen.

c.     Dat daaronder niet valt het onverhoeds duwen/brengen van de penis en/of vingers in de vagina van het slachtoffer.

d.    Dat van bedreiging met geweld geen sprake is als de verdachte alleen een dreigende situatie voor het slachtoffer heeft gecreëerd.

9.             Onder een andere feitelijkheid of bedreiging met een andere feitelijkheid:

a.    Valt niet een verdachte die door de invloed van drugs of alcoholhoudende drank dreigend overkomt.

b.    Valt niet een bedreigende situatie.

c.     Valt niet het misbruik maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht.

d.    Kan ook vallen het door de verdachte misbruik maken van het uit zijn (verdachte’s) leeftijd voortvloeiende fysieke en/of geestelijke overwicht.

10.         Welke stelling is juist?
I. Van dwang kan sprake zijn als de handelingen van verdachte plaatsvonden in een situatie waarin het voor het slachtoffer moeilijk was om zich aan die handelingen te onttrekken.
II. Voorwaardelijk opzet van de verdachte gericht op het plegen van ontuchtige handelingen tegen de wil van het slachtoffer kan bijv. worden aangenomen als het slachtoffer afwijzend reageerde en de handelingen plaatsvonden tijdens rijlessen.

a.    Uitsluitend stelling I is juist.

b.    Uitsluitend stelling II is juist.

c.     Stelling I en II zijn juist.

d.    Stelling I en II zijn niet juist.

11.         Welke stelling is juist?
I. Seksueel binnendringen van het lichaam bij verkrachting omvat ieder binnendringen van het lichaam met een seksuele strekking (genitaal, oraal of anaal), behalve de tongzoen.
II. Seksueel binnendringen van het lichaam bij verkrachting omvat niet het door het slachtoffer tegen haar wil dulden dat verdachte zijn penis in de vagina van dat slachtoffer houdt.

a.    Uitsluitend stelling I is juist.

b.    Uitsluitend stelling II is juist.

c.     Stelling I en II zijn juist.

d.    Stelling I en II zijn niet juist.

12.         Een verdachte van seksueel binnendringen bij een slachtoffer met een psychische stoornis (art. 243 Sr) verklaart niets van die stoornis gemerkt te hebben én dat het slachtoffer toestemming heeft gegeven.

a.    Verdachten die zelf ook een psychische stoornis hebben kunnen niet opzettelijk handelen en vallen daarom niet onder de strafbepaling van art. 243 Sr.

b.    Ingevolge art. 243 Sr is het seksueel binnendringen van een slachtoffer met een psychische stoornis onder alle omstandigheden verboden.

c.   Voor veroordeling van de verdachte is voldoende dat hij weet heeft van de psychische stoornis. 

d.    Onder ‘weten dat’ van art. 243 Sr valt ook voorwaardelijk opzet.

13.         Welke stelling is juist?
I. Voor strafbaarstelling van het seksueel binnendringen van iemand beneden 12 jaar (art. 244 Sr) is vereist dat de verdachte wist althans kon weten dat het slachtoffer nog geen twaalf jaar was.
II. Art. 167a Sv vereist dat onder meer bij een verdenking van art. 244 Sr (seksueel binnendringen van iemand beneden 12 jaar) het OM de minderjarige zo mogelijk in de gelegenheid stelt zijn mening over het gepleegde feit kenbaar te maken.

a.    Uitsluitend stelling I is juist.

b.    Uitsluitend stelling II is juist.

c.     Stelling I en II zijn juist.

d.    Stelling I en II zijn niet juist.

14.         Seksueel binnendringen van iemand van 15 jaar:

a.    Is niet strafbaar gesteld als het slachtoffer met het binnendringen heeft ingestemd.

b.    Is alleen strafbaar gesteld als de verdachte wist althans kon weten dat het slachtoffer de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt.

c.     Is alleen vervolgbaar op klacht.

d.    Is mogelijk niet strafbaar bij een gering leeftijdsverschil tussen verdachte en slachtoffer.

15.         Welke stelling is juist?
I. Onder feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246 Sr) kunnen ook handelingen vallen die het slachtoffer bij zichzelf moest verrichten.
II. Voor feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246 Sr) moet sprake zijn van meerdere handelingen.

a.    Uitsluitend stelling I is juist.

b.    Uitsluitend stelling II is juist.

c.     Stelling I en II zijn juist.

d.    Stelling I en II zijn niet juist.

16.         I. Voor feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246 Sr) is een lichamelijke aanraking vereist.
II. Het onverhoeds strelend seksueel betasten kan géén feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246 Sr) opleveren.

a.    Uitsluitend stelling I is juist.

b.    Uitsluitend stelling II is juist.

c.     Stelling I en II zijn juist.

d.    Stelling I en II zijn niet juist.

17.         Een moeder doet aangifte van ontucht met haar dochter van 14 jaar, gepleegd door de vriend van moeder (art. 247 Sr). De verdachte van 63 jaar wordt gehoord en ontkent geweten te hebben dat het slachtoffer nog geen 16 jaar was. Ook verklaart de verdachte dat het slachtoffer hem wel betast heeft maar hij niet het slachtoffer. En ook hier verklaart de verdachte tot slot nog dat het slachtoffer er zelf om gevraagd had en ondanks de waarschuwingen van de verdachte door ging met haar ontuchtig gedrag.

a.    Het OM moet het slachtoffer zo mogelijk in de gelegenheid stellen haar mening over het gepleegde feit kenbaar te maken.

b.    Onder ontucht in de zin van art. 247 Sr valt alleen het handelen van de verdachte en niet het nalaten in te grijpen door de verdachte (zich laten betasten).

c.     Ontuchtige handelingen gepleegd met uitdrukkelijke toestemming van het slachtoffer vallen niet onder de strafbepaling van art. 247.

d.    Verleiden tot ontucht (eveneens strafbaar gesteld in art. 247 Sr) is alleen strafbaar bij het gebruik van met name genoemde middelen.

18.         Welke stelling is juist?
I. Het verleiden van een meisje ouder dan 16 jaar is niet strafbaar gesteld.
II. Het door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht verleiden tot ontucht is niet strafbaar gesteld.

a.    Uitsluitend stelling I is juist.

b.    Uitsluitend stelling II is juist.

c.     Stelling I en II zijn juist.

d.    Stelling I en II zijn niet juist.

19.         Welke stelling is juist?
I.
Minderjarige daders kunnen zich niet schuldig maken aan grooming (art. 248e Sr).
II. Voor strafbaarheid van grooming (art. 248e Sr) is vereist dat het contact op internet daadwerkelijk leidt tot fysiek contact tussen het slachtoffer en dader of een feitelijk door het slachtoffer gepleegde seksuele gedraging.

a.    Uitsluitend stelling I is juist.

b.    Uitsluitend stelling II is juist.

c.     Stelling I en II zijn juist.

d.    Stelling I en II zijn niet juist.

20.         Er is aangifte gedaan van ontucht met misbruik van gezag/vertrouwen (art. 249 Sr).

a.    Voor de mogelijke strafbaarheid van ontucht tussen een docent en diens minderjarige leerling is van belang waar de ontucht heeft plaats gevonden.

b.    Voor de mogelijke strafbaarheid van ontucht tussen een docent en diens minderjarige leerling is van belang van wie het initiatief tot de ontucht uitging (van de docent of het slachtoffer).

c.     Toestemming van het slachtoffer heft de mogelijke strafbaarheid van ontucht tussen docent en leerling op.

d.    Onder ‘stiefkind’ valt niet het kind van de moeder waarmee de dader in concubinaat (buitenechtelijke samenleving) leeft of heeft geleefd.

21.         Welke stelling met betrekking tot ‘aan zorg/waakzaamheid toevertrouwd’ in de zin van art. 249 Sr is juist?
I. Daaronder kan ook vallen degene aan wie de zorgplicht tijdelijk of gedeeltelijk is overgedragen.
II. Van toevertrouwen kan ook sprake zijn als op de verdachte geen eigen zorgplicht rust.

a.    Uitsluitend stelling I is juist.

b.    Uitsluitend stelling II is juist.

c.     Stelling I en II zijn juist.

d.    Stelling I en II zijn niet juist.

22.         Welke stelling is juist?
I. Ontucht met een prostituee van 19 jaar is strafbaar.
II.  Het met ontuchtig oogmerk bewegen van een persoon van 17 jaar getuige te zijn van seksuele handelingen is strafbaar.

a.    Uitsluitend stelling I is juist.

b.    Uitsluitend stelling II is juist.

c.     Stelling I en II zijn juist.

d.    Stelling I en II zijn niet juist.

23.         Bij de politie loopt een onderzoek naar koppelarij (art. 250 Sr).

a.    Als koppelarij is uitsluitend strafbaar gesteld het opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van het plegen van ontucht door zijn minderjarig kind met een derde.

b.    Als koppelarij is ook strafbaar gesteld het opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van het plegen van ontucht door een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige met een derde.

c.     Voor het ‘bevorderen’ in de zin van koppelarij is vereist dat er ook daadwerkelijk ontucht is gepleegd.

d.    Koppelarij gepleegd ten aanzien van een minderjarige vanaf de leeftijd van 16 jaar is alleen op klacht vervolgbaar.

24.         Welke stelling is juist?
I. De arts die in de uitoefening van zijn beroep een patiënt verkracht, kan van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.
II. De kinderarts die privé (niet in de uitoefening van zijn beroep) het misdrijf kinderporno pleegt, kan van de uitoefening van zijn beroep als arts worden ontzet.

a.    Uitsluitend stelling I is juist.

b.    Uitsluitend stelling II is juist.

c.     Stelling I en II zijn juist.

d.    Stelling I en II zijn niet juist.

25.         In welke geval is er géén sprake van strafverzwaring uit art. 248 Sr?

a.    Verkrachting (art. 242 Sr) met enig lichamelijk letsel ten gevolge.

b.    Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246 Sr) in vereniging gepleegd.

c.     Kinderpornografie (art. 240b Sr) gevolgd door geweld.

d.    Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246 Sr) gepleegd tegen zijn kind.